Spawanie a lutowanie

Czym różni się spawanie od lutowania

na czym polega spawanie?

Spawanie polega na łączeniu materiałów przez ich ogrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodatkiem spoiwa lub bez.
Techniki spawania klasyfikuje się na postawie metody generowania ciepła oraz sposobu podawania materiału. A wybór metody zależy od rodzaju materiału, jego grubości czytaj więcej

Zgrzewanie a spawanie

Czy zgrzewanie i spawanie plastiku to to samo?

na czym polega ZGRZEWANIE?

Zgrzewanie jest procesem łączenia elementów z tworzyw termoplastycznych w wyniku wywierania nacisku na uplastyczniony materiał. Proces ten polega na rozgrzaniu stykających się powierzchni w ten sposób aby po i ich dociśnięciu połączyły się w trwałą całość. W przypadku czytaj więcej

Rodzaje tworzyw sztucznych

tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne są to materiały użytkowe, które stanowią mieszaninę polimeru i dodatków nadających im pożądane właściwości. Niektóre tworzywa sztuczne zbudowane są z samych polimerów. Polimery są to związki wielocząsteczkowe, zbudowane z powtarzających się jednakowych cząsteczek, nazywanych monomerami. Liczba merów w poszczególnych cząsteczkach polimeru jest zmienna, co powoduje że czytaj więcej

Na czym polega spawanie plastiku

spawanie plastiku

Spawanie plastiku polega na trwałym połączeniu plastikowych elementów w całość pod wpływem działania ciepła. Znajomość rodzajów plastiku jest niezwykle istotna przy łączeniu elementów plastikowych, ponieważ warunkuje ona prawidłowe wykonanie usługi.
Istotą procesu spawania plastiku jest roztopienie cząsteczek plastiku, połączenie ich ze spoiwem co skutkuje połączeniem elementów w całość. czytaj więcej