Spawanie a lutowanie

Czym różni się spawanie od lutowania

na czym polega spawanie?

Spawanie polega na łączeniu materiałów przez ich ogrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodatkiem spoiwa lub bez.
Techniki spawania klasyfikuje się na postawie metody generowania ciepła oraz sposobu podawania materiału. A wybór metody zależy od rodzaju materiału, jego grubości i pożądanych walorów estetycznych.

Wybór metody spawania zależy od rodzaju plastiku z jakiego wykonany jest naprawiany przedmiot.

na czym polega lutowanie?

Lutowanie polega na trwałym łączeniu elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. Przy lutowaniu ważne jest żeby proces lutowania  przeprowadzić w temperaturze wlyższej od temperatury topnienia lutu, lecz nie wyższej od temperatury topnienia łączonych elementów.

Jaka jest różnica między spawaniem a lutowaniem

Główną różnicą między lutowaniem a spawaniem jest temperatura w jakich te procesy zachodzą.  W przypadku spawania temperatura procesu jest tak wysoka, że ulega stopieniu zarówno materiał dodatkowy, jak i brzegi elementów spawanych. Natomiast w przypadku lutowania powierzchnia łączonych metali nie zostaje stopiona, a trwałe połączenie następuje dzięki spoiwu, które zostaje roztopione.

Czy można lutować plastik?

Niestety, tradycyjne metody lutowania nie są odpowiednie do łączenia plastiku. Plastik jest materiałem termoplastycznym, który pod wpływem wysokiej temperatury staje się miękki i podatny na deformację. Wysoka temperatura stosowana podczas tradycyjnego lutowania może spowodować stopienie lub zniszczenie plastiku.

Jak łączyć plastikowe elementy?

Do tradycyjnych i powszechnie stosowanych metod łączenia plastiku należą klejenie i spawanie.

Klejenie plastiku

Klejenie plastiku jest najpopularniejszą z  metod łączenia plastikowych części. Na rynku istnieje wiele rodzajów klejów przeznaczonych do  różnego rodzaju plastiku.

Spawanie plastiku

Spawanie plastiku podobnie jak lutowanie zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury.
W przypadku spawania plastiku używa się specjalnych narzędzi i technik, które umożliwiają dokładne połączenie elementów bez uszkodzenia materiału.