Zgrzewanie a spawanie

Czy zgrzewanie i spawanie plastiku to to samo?

na czym polega ZGRZEWANIE?

Zgrzewanie jest procesem łączenia elementów z tworzyw termoplastycznych w wyniku wywierania nacisku na uplastyczniony materiał. Proces ten polega na rozgrzaniu stykających się powierzchni w ten sposób aby po i ich dociśnięciu połączyły się w trwałą całość. W przypadku zgrzewania uplastycznieniu ulega tylko krawędź łączonych elementów. Uplastycznienie plastiku lub metalu następuje pod wpływem ciepła, które może być doprowadzone z zewnątrz albo wytworzonego wewnątrz materiału w wyniku działania prądu elektrycznego lub energii mechanicznej.
Trwałe połączenie materiałów następuje w wyniku nacisku. W trakcie nacisku zachodzi wzajemne przenikanie się łączonych elementów, które po ochłodzeniu  tworzą trwałe połączenie.
Proces zgrzewania ma charakter dyfuzyjny dlatego właściwości wytrzymałościowe wytworzonego połączenia zależą głównie od wielkości powierzchni i czasu trwania nacisku, temperatury i czasu jej oddziaływania.

czy można zgrzewać plastik?

Plastik jest materiałem termoplastycznym, dzięki temu może być poddawany procesom zgrzewania. Ze względu na charakter procesu zgrzewania wytrzymałość połączonych elementów zależy głównie od temperatury i czasu jej oddziaływania, a także od wielkości powierzchni łączonej i czasu trwania nacisku.
Znajomość rodzajów plastiku jest niezwykle istotna przy łączeniu elementów plastikowych, ponieważ warunkuje ona zastosowanie właściwej metody łączenia co skutkuje prawidłowym wykonaniem usługi.

metody zgrzewania

Ze względu na sposób doprowadzania ciepła  do łączonego materiału metody zgrzewania dzielimy na:

Nagrzewanie od zewnętrznej strony łączonych elementów:

 • zgrzewanie kontaktowe
 • zgrzewanie impulsowe

Nagrzewanie od wewnętrznej strony łączonych elementów:

 • zgrzewanie gorącym powietrzem
 • zgrzewanie gorącym klinem
 • zgrzewanie gorącą płytą
 • zgrzewanie tarciowe
 • zgrzewanie wibracyjne
 • zgrzewanie laserowe
 • zgrzewanie mufowe

Nagrzewanie przy wytworzeniu ciepła wewnątrz łączonych elementów:

 • elektrooporowe
 • zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości
 • zgrzewanie mikrofalami
 • zgrzewanie ultradźwiękowe

spawanie plastiku

Spawanie plastiku polega na trwałym połączeniu plastikowych elementów w całość pod wpływem działania ciepła. Znajomość rodzajów plastiku jest niezwykle istotna przy łączeniu elementów plastikowych, ponieważ warunkuje ona prawidłowe wykonanie usługi.
Istotą procesu spawania plastiku jest roztopienie cząsteczek plastiku, połączenie ich ze spoiwem co skutkuje połączeniem elementów w całość. Spawanie plastiku możliwe jest przy użyciu specjalistycznych narzędzi, a temperatura, jak i metoda łączenia plastiku zależą od jego rodzaju.
Dzięki trwałemu połączeniu plastikowych elementów możemy naprawiać pęknięte przedmioty, modyfikować ich wygląd i łączyć je w całość.
Proces spawania plastiku jest idealnym rozwiązaniem dla odzyskania uszkodzonych przedmiotów, a stosowanie odpowiednich technik spawania plastiku pozwala zapewnić mocne i estetyczne połączenie elementów.